Slide 1 (Glavni slider)
Slide 2 (Glavni slider)
Slide 3 (Glavni slider)
Slide 4 (Glavni slider)
Slide 5 (Glavni slider)
Slide 6 (Glavni slider)
Slide 7 (Glavni slider)
Slide 8 (Glavni slider)
Slide 9 (Glavni slider)
Slide 10 (Glavni slider)

Ostale usluge

KOŠNJA PRERASLE TRAVEMALČIRANJE

Na terenima gdje se košnja obavlja jednom ili dva puta godišnje, trava i raslinje mogu narasti i preko 1 m visine. Stoga je za košnju takvih nepristupačnih livada najpogodnija robusna i okretna kosilica sa pogonom na sve kotače, koja će svladati teren sa jakim nagibom. U našoj ponudi imamo ovakvu kosilicu koja daje izvanredne rezultate malčiranja u ovakvim preraslim i strmim uvjetima.

   

KRČENJE TERENA

Imate u posjedu zaraslu parcelu, gradilište ili staro imanje? Naši vrijedni djelatnici i profesionalna mehanizacija za krčenje terena učiniti će Vašu parcelu pogodnom za korištenje i daljnje aktivnosti  prema Vašim željama i potrebama.

           krčenje polja  

                   

UKLANJANJE PANJEVA

Uklanjanje panjeva jedna je od naših specifičnih usluga. Ukoliko imate problema sa istim slobodno nas kontaktirajte, naši stručni operateri na grebaču panjeva uspješno rješavaju isti u najkraćem mogućem roku, bez obzira na lokaciju panja.

Ovaj stroj je dizajniran za uništavanje panjeva, nastalih sječom drveća u gradovima, parkovima, grobljima ili privatnim dvorištima. Visina panja iznad zemlje do 30 cm i ispod zemlje 20 cm uništava se  grebanjem na neogranićenom maksimalnom promjeru panja koji Vam smeta. Ukupna širina samog stroja iznosi svega 75 cm, te omogućava pristup za uska mjesta u vrtovima, parkiralištima, između nadgrobnih spomenika na grobljima, uz ograde i sl., a ujedno se ne uništava zelene površine kao u slučaju korištenja jake i glomazne mehanizacije.

 

Nakon rada ostaje manja količina komunalnog otpada (sitna mješavina drvenog materijala – piljevine i zemlje)  koja se jednostavno može zbrinuti ili iskoristiti za humus.

 

ZBRINJAVANJE BIOMASE

Nakon zahtjevnih hortikulturnih radova na kraju ostaje problem zbrinjavanja biomase. I tu mi imamo rješenje. Za potrebe zbrinjavanja biomase posjedujemo veće i manje drobilice za usitnjavanje. Strojevi služe za zbrinjavanje bio-materijala nakon orezivanja ili rušenja stabala s prihvatom materijala čak do 25 cm promjera, osim toga su mobilni i imaju  mogućnost da se dopreme na traženu lokaciju. Tako se npr. mogu primjeniti nakon orezivanja gradskog parkovnog drveća ili drvoreda, ali i ostalih privatnih okućnica. Po potrebi nastali usitnjeni biootpad odvozimo na deponij ili ostaje za budući kompost vlasniku na lokaciji radova.

 

 

DOPUNSKE USLUGE

U jesenskim radovima održavanja okućnice – čišćenje žljebova, oluka i krovova od nakupina lišća neizostavana je aktivnost. Sva ta inače nepristupačna mjesta dostupna su našoj auto dizalici s košarom.

                 

Uz jesensko prikupljanje lišća sa krovova, stepenica, raznih prilaza, oko zgrada i poslovnih prostora tu je i čišćenje asfaltnih i betonskih površina – parkirališta i sl. strojnom čistilicom za metenje i usis nečistoća (zemlje, kamenčića, lišća i dr. smeća).

Zemljano uređenje gradilišta ili okućnice na uskom i nepristupačnom dijelu terenu za veliku mehanizaciju, moguće je izvesti mini bagerom – kojeg imamo u našoj ponudi.

 

Postavljanje anti-stres podloge na igralištima, ograđivanje parcela, također su u ponudi naših dopunskih usluga.

žičana ograda bravarski radovi       

Trebate li u zimskim mjesecima čišćenje snijega? Nudimo Vam ručno čišćenje snijega sa teško dostupnih mjesta – krovova, stepenica, prilaza,  i sl. površina i strojno čišćenje traktorskom ralicom na većim površinama poput parkirališta i ostalih vanjskih poslovnih prostora.

čišćenje snijega čišćenje snijega